Simplificare in raportarea pe POSDRU: Nu mai este obligatorie stampilarea livrabilelor cu „solicitat rambursare”

AM POSDRU a publicat Instructiunea nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata. Conform acesteia, documentele justificative aferente activitatilor derulate in cadru proiectului vor avea aplicata semnatura managerului de proiect si stampila cu „solicitat rambursare" doar pe prima sau ultima pagina a documentului. Sursa: www.fseromania.ro