Parteneri

ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE DURABILA INTEGRA
Asociatia pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila INTEGRA are calitatea de Partener 2 in cadrul proiectului „Mentorat pentru elevi în business simulat".

INTEGRA este persoana juridica romana fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei. Asociatia a luat fiinta in anul 2014 la initiativa a trei consultanti cu experienta in managementul si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila care au avut ca scop incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile, integrarea pe piata fortei de munca a somerilor, dar si implementarea proiectelor care au vizat dezvoltarea intreprinderilor prin investitii tangibile si intangibile in diverse domenii de activitate, oferind acestora servicii de consultanta pentru afaceri.

 

INTEGRA dispune de resurse umane cu inalta calificare, care au competente in diverse domenii:
 Asistenta si consultanta pentru accesarea finantarilor nerambursabile; managementul proiectelor europene;
 Informare si consiliere vocationala;
 Formarea profesionala a adultilor;
 Mediere pe piata fortei de munca;
 Asistenta si consultanta antreprenoriala;
 Realizarea de cercetari, studii, analize si ghiduri de bune practice

Scopul ei este consta in sustinerea economiei sociale, a dezvoltarii durabile, precum si in apararea si aplicarea principiilor stipulate in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Obiectivele INTEGRA
 asigurarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
 combaterea discriminarii si violentei
 formarea profesionala continua si insertia sociala a tinerilor si somerilor de lunga durata
 imbunatatirea mediului de afaceri prin elaborarea si implementarea de proiecte in calitate de beneficiar si/sau partener.

Prin activitatile sale INTEGRA promoveaza:
 eliminarea inegalitatilor si promovarea egalitatii de sanse intre barbati si femei;
 asigurarea unui nivel ridicat al ocupari fortei de munca;
 asigurarea unui nivel ridicat de educatie, de formare profesionala si de protectie a sanatatii umane;
 combaterea oricarei forme de discriminare pe motive de sex, rasa sau origine etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta, orientare sexuala;
 promovarea dezvoltarii durabile;
 integrarea cerintelor de protectie a consumatorilor in definirea si punerea in aplicare politicilor si actiunilor Uniunii Europene;
 respectarea cerintelor de bunastare a animalelor, a obiceiurilor statelor membre in privinta ritualurilor religioase, a traditiilor culturale si a patrimoniilor religioase, a traditiilor culturale si a patrimoniilor regionale, la elaborarea si punerea in aplicare a politicii Uniunii Europene in domeniile: agriculturii, pescuitului, transporturilor, pietei interne, cercetarii si dezvoltarii tehnologice si al spatiului;
 protectia familiilor, a copiiilor si batranilor aflati in situatii de risc social;
 promovarea drepturilor omului;
 stimularea interesului fata de arta, cultura si traditii, prin dezvoltarea capacitatii creatoare umane, promovarea si sustinerea valorilor culturale si spirituale;
 atragerea si mentinerea cat mai multor persoane pe piata muncii, in vederea obtinerii unei rate cat mai mari de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piata muncii;
 imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, a somerilor, in special de lunga durata si a persoanelor inactive;
 imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole;
 asigurarea sustenabitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole;
 facilitarea integrarii durabile pe piata muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin si suport pentru membrii de familie dependenti din zonele rurale;
 cresterea oportunitatilor de ocupare prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de munca/noi forme de ocupare pentru lucratorii independenti din zonele rurale si promovarea culturii antreprenoriale in zonele rurale;
 consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor si persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile;
 cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii civile, incluzand intreg personalul, experti, intreprinzatori etc.;
 cresterea constientizarii asupra problematicii privind hartuirea sexuala la locul de munca;
 asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, in vederea crearii unei piete a muncii incluzive; prevenirea si combaterea violentei domestice si a traficului de persoane;
 stimularea dezvoltarii mediului de afaceri.
Activitatea INTEGRA se desfasoara pe baza de programe si proiecte. In functie de natura acestora, asociatia dezvolta parteneriate cu persoane juridice de drept public si privat, precum:
 asociatii si fundatii
 autoritati publice, locale si central
 institutii de invatamant indiferent de nivelul acestora
 structuri similare international
 companii mass-media din tara si strainatate.

Pentru informații detaliate despre INTEGRA va invitam sa vizitati site-ul www.eurointegrare.ro

Date de contact:
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Tel.: 0720 031 676
Fax: 031/8145003