Obiective

Obiectivul general al proiectului

Cresterea gradului de participare al elevilor la viața activă; creșterea aptitudinilor și competențelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de asistenta si consultanta pentru afaceri in vederea infiinarrii de firme de exercitiu de catre elevii ISCED 3, dar si cresterea gradului participarii elevilor din ani terminali la viata activa prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera.

 

Prin obiectivele si activitatile sale, proiectul are o abordare integrata asupra problematicii insertiei tinerilor pe piata fortei de munca. Pe de o parte, prin activitati de informare si consiliere in cariera, de asistenta si consultanta antreprenoriala prin care se urmareste constientizarea grupului-tinta asupra beneficiilor integrarii cat mai rapide pe piata fortei de munca si a instrumentelor existente la indemana acestora. Pe de alta parte, se urmareste o sensibilizare a actorilor de pe piata fortei de munca in ceea ce priveste fenomenul privind somajul ridicat in randul tinerilor intre 16 si 24 ani prin campanii de constientizare adresate acestora.

Proiectul contribuie la sprijinirea elevilor in dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare in procesul de insertie pe piata muncii.

Obiective specifice
- imbunatatirea accesului elevilor ISCED3 la piata fortei de munca prin oferirea de servicii de informare si consiliere in cariera pentru un numar de minimum 1 200 de elevi cu scopul continuarii studiilor sau in vederea insertiei lor pe piata muncii;

- cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale pentru minimum 936 de elevi si infiintarea a 156 firme de exercitiu (FE) la nivelul celor doua regiuni de dezvoltare (504 elevi din Regiunea Sud-Muntenia si 432 elevi din Regiunea Sud-Est) cu scopul de a facilita tranzitia de la scoala la viata activa a acestora;

- imbunatatirea cooperarii intre institutii de invatamant ISCED3 si actori de pe piata fortei de munca in vederea facilitarii tranzitiei elevilor de la scoala la viata activa. Astfel, proiectul va contribui la cresterea ratei de ocupare pe termen lung pe piata fortei de munca in randul tinerilor, respectandu-se principiul unei dezvoltari durabile. In acest scop, in cadrul sesiunilor de consiliere si orientare in cariera se va pune accentul pe identificarea resurselor vocationale pe care fiecare elev le poseda si pe utilizarea lor optima in dezvoltarea traseului profesional.

Indicatori
- 1 200 de beneficiari si unor servicii gratuite de consiliere si orientare in cariera
- 936 de participanti la instruire pentru tranzitia de la scoala la viata activa