Activitati

Tipărire
Accesări: 3073 3073

A1 Managementul proiectului, achizitii, audit, expertiza contabila, consiliere juridica.

A2 Informare si promovare proiect
- Conferinta de lansare a proiectului
- Activitati de informare, publicitate, promovare, vizibilitate si diseminare, crearea unui website al proiectului


- Pregatirea si desfasurarea campaniilor de constientizare a opiniei publice in vederea sprijinirii tranzitiei de la scoala la viata activa. Organizarea unor campanii pentru promovarea oportunitatilor de dezvoltare antreprenoriala a elevilor din cadrul invatamantului secundar ISCED 3 prin participarea la activitatile proiectului, constientizarea nevoii de implicare in infiintarea firmelor de exercitiu, campanii de constientizare asupra mediului de afaceri cu privire la oportunitatile de dezvoltare, prin implicarea activa in recrutarea tinerilor absolventi, ca parteneri in dezvoltarea ideii de afaceri. Campaniile se vor realiza atat prin distribuirea materialelor de informare si promovare, cat si prin realizarea unor campanii radio si on line
- Conferinta de inchidere a proiectului.

A3 Inregistrarea grupului-tinta si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala, inclusiv construirea de instrument.
- Elaborarea metodologiei si instrumentelor de lucru se va face prin identificarea, stabilirea si dezvoltarea de metode, tehnici si instrumente de consiliere antreprenoriala, adaptate la standardele spatiului comunitar, elaborarea si tiparirea de materiale care sa vina in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala, care va permite o decizie informata a elevilor privind dobandirea unui loc de munca. Realizarea unei metodologii de lucru in vederea implementarii activitatii de consiliere profesionala si diseminarea acestei metodologii prin ateliere de lucru intre expertii echipei de implementare, in vederea agrearii unei proceduri de lucru unitar.
- Inregistrarea grupului- tinta.
- Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala. Numarul de elevi care vor participa la activitati de informare si consiliere in cariera este de 1200, selectati din cele 13 judete apartinand Regiunilor de Dezvoltare Sud Muntenia si Sud-Est (Arges, Buzau, Braila, Constanta, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Dambovita, Prahova, Teleorman, Galati, Tulcea si Vrancea).

A4 Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu

- Organizarea de workshop-uri pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale elevilor. In cadrul acestei activitati elevii vor primi asistenta si consultanta antreprenoriala pentru infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu, vor fi organizate workshop-uri si schimburi de bune practici cu "firmele mama" pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale elevilor. Dupa stabilirea firmelor care trebuie infiintate de elevi si alegerea domeniilor de activitate, informatiile sunt preluate de expertii regionali ai partenerilor din proiect ,care vor stabili intalniri si vizite de lucru la firme cu obiect de activitate similar. La nivelul fiecarui judet se constituiesc cate doua grupe de elevi care vor participa la workshop-uri pentru imbunatatirea si dezvoltarea abilitatilor si competentelor in domeniul antreprenoriatului
- Inregistrarea firmelor, organizarea si functionarea (derularea tranzactiilor interne și/sau internationale) firmelor de exercitiu. Se vor infiinta un numar de 156 de firme de exercitiu, cate minimum 12/judet.
- Raportarea in cadrul firmelor de exercitiu (FE). In cadrul FE elevii vor raporta numarul de tranzactii incheiate, numarul de contracte incheiate. Toate datele se vor centraliza la nivel de judet intr-un raport lunar de monitorizare a activitatii FE.
- Stabilirea de legaturi cu "firme-mama" in vederea schimbului de bune practici Dupa stabilirea firmelor care trebuie infiintate de elevi si alegerea domeniilor de activitate, informatiile sunt preluate de expertii partenerilor din proiectm care vor stabili intalniri si vizite de lucru la firme cu obiect de activitate similar.

A5 Sprijin pentru organizarea unui targ si a unui eveniment de premiere dedicate firmelor de exercitiu.
- Organizarea unui "targ" de firme de exercitiu pentru 75 firme de exercitiu din cele doua regiuni de dezvoltare
- Organizare "Gala de premiere" pentru cele mai profitabile firme de exercitiu din regiunile de implementare. In cadrul evenimentului va fi prezentat un top al firmelor simulate la nivelul regiunilor de implementare si vor fi premiate 78 firme de exercitiu. Elevii isi vor prezenta afacerile si vor stabili relatii de afaceri cu alte firme de exercitiu din alte judete cu care ulterior vor realiza tranzactii

A6 Organizarea de mese rotunde pentru realizarea de parteneriate intre licee/colegii si mediul de afaceri, institutii, in vederea facilitarii tranzitiei elevilor de la scoala la viata activa. Aceasta activitate presupune realizarea de intalniri in vederea incheierii de parteneriate in regiunea Sud Muntenia si Sud-Est.