Activitati

A1 Managementul proiectului, achizitii, audit, expertiza contabila, consiliere juridica.

A2 Informare si promovare proiect
 Conferinta de lansare a proiectului
 Activitati de informare, publicitate, promovare, vizibilitate si diseminare, crearea unui website al proiectului
 Pregatirea si desfasurarea campaniilor de constientizare a opiniei publice in vederea sprijinirii tranzitiei de la scoala la viata activa. Organizarea unor campanii pentru promovarea oportunitatilor de dezvoltare antreprenoriala a elevilor din cadrul invatamantului secundar ISCED 3 prin participarea la activitatile proiectului, constientizarea nevoii de implicare in infiintarea firmelor de exercitiu, campanii de constientizare asupra mediului de afaceri cu privire la oportunitatile de dezvoltare, prin implicarea activa in recrutarea tinerilor absolventi, ca parteneri in dezvoltarea ideii de afaceri.


 Conferinta de inchidere a proiectului.

 A3 Inregistrarea grupului-tinta si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala, inclusiv construirea de instrumente.
 Elaborarea metodologiei si instrumentelor de lucru se va face prin identificarea, stabilirea si dezvoltarea de metode, tehnici si instrumente de consiliere antreprenoriala, adaptate la standardele spatiului comunitar, elaborarea si tiparirea de materiale care sa vina in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala, care va permite o decizie informata a elevilor privind dobandirea unui loc de munca. Realizarea unei metodologii de lucru in vederea implementarii activitatii de consiliere profesionala si diseminarea acestei metodologii prin ateliere de lucru intre expertii echipei de implementare, in vederea agrearii unei proceduri de lucru unitar.
 Inregistrarea grupului- tinta.
 Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala.

A4 Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu

 Organizarea de workshop-uri pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale elevilor. In cadrul acestei activitati elevii vor primi asistenta si consultanta antreprenoriala pentru infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu, vor fi organizate workshop-uri si schimburi de bune practici cu "firmele-mama" pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale elevilor. Dupa stabilirea firmelor care trebuie infiintate de elevi si alegerea domeniilor de activitate, informatiile sunt preluate de expertii regionali ai partenerilor din proiect ,care vor stabili intalniri si vizite de lucru la firme cu obiect de activitate similar. La nivelul fiecarui judet se constituie cate doua grupe de elevi care vor participa la workshop-uri pentru imbunatatirea si dezvoltarea abilitatilor si competentelor in domeniul antreprenoriatului
 Inregistrarea firmelor, organizarea si functionarea (derularea tranzactiilor interne și/sau internationale) firmelor de exercitiu.
 Raportarea in cadrul firmelor de exercitiu (FE). In cadrul FE elevii vor raporta numarul de tranzactii incheiate, numarul de contracte incheiate.
 Stabilirea de legaturi cu "firme-mama" in vederea schimbului de bune practici. Dupa stabilirea firmelor care trebuie infiintate de elevi si alegerea domeniilor de activitate, informatiile sunt preluate de expertii partenerilor din proiect, care vor stabili intalniri si vizite de lucru la firme cu obiect de activitate similar.

A5 Sprijin pentru organizarea unui targ si a unui eveniment de premiere dedicate firmelor de exercitiu.
 Organizarea unui "targ" de firme de exercitiu si premierea a 50 de elevi, cate 25 din fiecare regiune de dezvoltare
 Organizare "Gala de premiere" pentru cele mai profitabile firme de exercitiu din regiunile de implementare

A6 Organizarea de mese rotunde pentru realizarea de parteneriate intre licee/colegii si mediul de afaceri, institutii, in vederea facilitarii tranzitiei elevilor de la scoala la viata activa. Aceasta activitate presupune realizarea de intalniri in vederea incheierii de parteneriate in regiunea Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest Oltenia.